Історія України 9 клас

Презентації з проблемним завданням

1. Вступ
2. Включення українських земель до складу Російської імперії
3. Вплив міжнародних відносин на землі України в І третині ХІХ ст.
4. Криза кріпосницького господарювання.
5. Початок промислового перевороту на українських землях.
6. Початок українського національного руху
7. Українське питання у програмах російських декабристів. Польське повстання 1830 р. і Правобережна Україна.
8. Кирило - Мефодіївське братство.
9. Включення західноукраїнськихземель до складу Австрійської імперії
10. Національне відродження на західноукраїнських землях
11. Національно- визвольний рух на західноукраїнських землях під час революції 1848-1849рр. в Австрійській імперії
12. Розвиток освіти та науки на українських землях
13. Нова українська література і театр
14. Розвиток мистецтва
15. Вплив аграрної реформи на рорзвиток економіки на західноукраїнських землях.
16. Селянська реформа в Наддніпрянській Україні. 
Реформи 60-70-х років та Україна
17. Економічний розвиток українських земель в пореформений період
18. Економічне становище українських земель у складі Росіської імперії на початку ХХ ст.
19. Столипинська аграрна реформа
20. Суспільно політичний рух на західноукраїнських землях в 50-60-ті роки ХІХ ст.(москвофіли та народовці)
21. Хлопомани. Початок громадівського руху
22. Відродження громадівського руху
23. Піднесення національно-визвольного руху на західноукраїнських землях в 70-90 -ті роки ХІХ ст.
24. Утворення українських політичних партій на західноукраїнських землях
25.Економічне становище українських земель у складі Російської імперії на початку ХХ століття.
26.Економічне становище українських земель у складі Австро-Угорської імперії на початку ХХ століття.
27.Становище українського населення на початку ХХ ст.
28. Політизація українського руху на Наддніпрянщині
29. Революція 1905-1907 років та Україна
30. Столипінська реформа та столипінська реакція
31. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ НА ПОЧ. ХХ СТ.
32.Розвиток культури в Україні на початку XX ст. 

Відео-  та медіапосилання

1. Українські землі в складі Російської імперії (укр.) Історія України, 9 клас.
2. Історія України Тема №12 Українські землі у Російській імперії кінець ХVІІІ - ХІХ ст. Част. 2
3. Марія - Терезія
4. Західноукраїнські землі наприкінці ХVІІІ - у першій половині ХІХ ст.
5. Двадцять кроків до мрії . Крок 8- Культурне відродження
6. Масони в Україні
7. Діяльність декабристів в Україні
8. Восстание Черниговского полка
9. Терещенко пришел к родственникам без копейки в кармане, но уже через несколько лет имел солидное состояние. О.Шама. Статья в журнале "Новое время"
10. Первая сахарная. 200 лет назад крепостной крестьянин Федор Симиренко купил себе свободу и создал компанию с многомиллионными оборотами. О.Шама. Статья в журнале "Новое время"
11. Філософія «малих справ» Євгена Чикаленка Про світогляд одного з конструкторів українського національно-визвольного руху. Тетяна Осташко. Стаття в жрналі "Тиждень"

Практичні роботи 

Немає коментарів:

Дописати коментар